Pilegrimer

Europa. Vandringen til Compostela 2010 er  i gang:

De som går starter fra forskjellige kanter av Europa. De har med seg en stafettpinne, her en pilgrimsstav, og en gylden bok som de overleverer fra den ene etappen til den andre, til andre som går. De kommer til Santiago 18 september 2010. På hvert sted de passerer kommer publikum for å skrive inn forskjellige budskap som skal være med på turen helt til de er fremme.

En gruppe pilegrimer som startet fra Stiklestad, ba broder Joël om å skrive i deres Gylne bok.

”De fremste stedene som angår tro og kultur møte ofte: Med Jerusalem, Roma og sankt Jakob, konsentrerte troen og kulturen seg først i Sør-Europa, rundt Middelhavet. Så forflyttet de seg nordover helt til de ytterste grensene for beboelige områder, hvor levekårene var vanskelige. Minnet om Helllig Olav, i det 12te århundre, må ha vært nærværende for munkene i Munkebyklosteret, som lå midt mellom stedet der han døde, på Stiklestad, og stedet der han ble gravlagt, i Nidaros. De var uten tvil oppmerksomme på grensene for det mulige, slik andre før dem som hadde dradd ut i ødemarken. Dagens munker som er kommet til Munkeby er også oppmerksomme på dette minnet som ser ut til å bli vekket til live igjen, og erfaringen med å strebe mot grenser. De vil gjerne delta i denne fornyelsen. Jerusalem, Roma, Santiago de Compostela, Nidaros. Denne stadige trafikken mellom vuggen, midtpunktet og ytterpunktene som åpner seg mot det uendelige, er fruktbar. Likesom den enheten som blir bygget på våre forskjellige synspunkter.” 

Br. Joël

Reklamer

%d bloggere like this: