Fokstugu

På vår første reise til Munkeby stoppet vi på Fokstugu, et overnattingsted for pilegrimer på Olavsveien over Dovre, midt mellom Oslo og Trondheim.

Der bor Christiane og Laurits, som ønsker å gi en åndelig dimensjon til dette stedet ved å ta vel imot dem som kommer forbi: ikke bare vandrende, men også innsatte med sine voktere på pilegrimsferd til Nidarosdomen, som tar i et tak på gården når det trengs.

20 juni i år var det økumenisk gudstjeneste med velsignelse av et pilegrimskapell som var bygd av våre venner. Innsatte og ansatte fra flere fengsler var til stede ved denne festligheten. Det ble også avduket en serie bilder malt av Isfrid, Laurits’ søster. Inspirert av de fire Munkebybrødrenes ankomst ser hun deres eventyr som en vandring mot lyset, en åndelig reise som kan tale til alle på livets vei.

Ved avdukingen lyttet de innsatte oppmerksomt, synlig rørt over denne fresken som ligger så nær deres egen historie. Vi ble også grepet av budskapet som kan utledes av Isfrids bilder.

Vi har sanset allerede at det troseventyret som vi lever ikke tilhører oss, at det strekker seg fullstendig ut over oss. Takket være Isfrid oppdaget vi at de fire silhuettenes vei også taler til andre, som til og med kan forstå det bedre enn oss av og til.

Reklamer

%d bloggere like this: