Retrett

Fra 24 til 30 oktober hadde vi retrett for å ha tid til å leve mer intenst og lese gjennom alt vi har opplevd på ny. For å gjøre det, hadde vi gleden av å motta Moder Josephine-Mary, leder for kommuniteten i Hyning (England), siste 18 år som generalpriorinne for sin kongregasjon (Bernardinerinnene fra Esquermes). Hennes erfaring var særskilt interessant for oss, for hun har ledsaget flere kommuniteter i grunnleggelsesfasen.

Hver morgen ga hun oss en liten ’lekse’, med utgangspunkt i de store bærebjelkene i klosterlivet, som vi så diskuterte sammen om kvelden. Trofasthet i klosterlivet, lydighet, innsikt, samliv, bønn i et fremmed land, vårt arbeid … Alt dette ble krydret med referanser til våre cistercienserfedre og den salige John Henry Newman, og illustrert med konkrete eksempler.

Fioretti …

”Sørg for at bønnen ligger i veggene” (Råd til grunnleggere).

En biskop i Burkina Faso som var lykkelig over å ha fått en klostergrunnleggelse i sitt bispedømme, uttrykte håp om at det skulle bli et ”bønnens hellige sted”. Et svar fra generalpriorinnen: ”Riktignok er bønnen viktig, men kanskje bør et kloster enda mer være grunnlagt på barmhjertighet.”

”Herre Jesus, du er den sanne gartner, hjelp oss å gjøre det du forventer av oss, for uten deg kan vi ikke gjøre noe. Ja, du er den sanne gartner (..) du planter ved ditt ord, vanner ved din ånd og bærer frukt ved din kraft.” (Guerric d’Igny, preken).

 

Reklamer

%d bloggere like this: