Retretten “Kom og se” i Munkeby

På slutten av vinterferien la vi opp til vår første retrett som skulle gjøre det mulig å bli kjent med klosterlivet. Tanken var å la noen unge menn få en første kontakt med munkers tilværelse i løpet av en langhelg.

Programmet fulgte vår vanlig døgnrytme – med tidebønn sammen med kommuniteten, flere undervisningsbolker knyttet til bærebjelkene i vårt liv : Introduksjon til liturgien, presentasjon av cisterciensernes historie og spiritualitet, innføring i den måten å lese Bibelen på som kalles « lectio divina».

De fem deltakerne var nordmenn mellom 25 og 42 som kom fra ganske ulike sammenhenger (to er aktive i Den norske kirke, en var katolikk, og to ville gjøre seg kjent med kristen tradisjon). Alle var de interessert i åndelig liv og meditasjon. Selv om de ikke kjente hverandre på forhånd, fungerte denne første gruppe « pionnerer » riktig godt i løpet av helgen.

Innkvarteringen var på pilegrimsherberget like ved klosteret, der de ble tatt i mot av Håkon og Sissel. Derfra gikk de opp til kosteret og var med fra nattens tidebønn. Noen hadde nok vært nølende til å skulle stå opp klokken fire om morgenen, men at de alle fem var med på vigilie-tidebønnene hele helgen, vitner om deres motivisajon.

Tidebønner, messe og orienteringer førte til mange spørsmål og interessante meningutvekslinger : Vi var innom så forskjellige emner som hvordan man kan be med Bibelen, forholdet mellom den katolske og lutherske tradisjon, og trofasthet i livets forskjellige forhold. Også klosterets venn Karl Gervin var med, og orienterte om cisterciensernes historie og under en liten tur ned til ruinene av cisterciensernes middelalerkloster her i Munkeby.

To dager er veldig kort når det er mye å sette seg inn i … og ved avslutningen ga flere uttrykk for at de tok med seg et ønske om å trenge videre.


%d bloggere liker dette: