Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Preken for Guds Hellige Mor Maria, 1. januar 2020

januar 8, 2020

Paulus skrev at Jesus var underkastet loven, han var omskåret åtte dager etter fødselen og fikk et navn etter loven. Denne underkastelse var ikke negativ, for med omskjærelsen ble det gitt et navn som skulle si mye om persons identitet, oppdrag og kall i livet. Barnet fikk navnet Jesus. Med dette navnet var det noe nytt, det var navnet som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i sin mors liv. Det er interessant å se at både Maria, i Lukas’ evangelium, og Josef i Matteus’ evangelium fikk ordre fra engelen om å gi barnet dette navnet. Dette navnet kom gjennom lovens normale kanaler, gjennom far og mor, men også ovenfra, fra Gud gjennom engelen. Han representerer alle tidligere generasjoners forventning og det var en oppfyllelse av Guds vilje. Jesus betyr faktisk Gud frelser.

Matteus’ evangelium gir en forklaring på navnet: «Han skal frelse sitt folk fra deres synder». Hva betyr det? Vi må ikke glemme bibelens perspektiv. Profetene gjentar stadig at Israel har syndet, og denne bevisstheten er enda sterkere i de siste århundre før Kristus. Synder gjør menneskeheten syk, de ødelegger også naturen, de volder urettferdighet, strid på alle nivåer like til menneskets hjerte. Å være befridd fra synden synes umulig hvis det ikke er Guds verk. Gjennom Jesus vil Gud befri verden fra synd – en ny verden, en ny skapning er i gang. Når vi utveksler gode ønsker er det dette troens perspektiv vi må ha i bakgrunnen. Denne realiteten kan oppsummeres i ett ord som vi hører mye i denne juletiden og som er det beste ønsket vi kan by hverandre, fred, PAX, fred med Gud, med de andre, med oss selv, fred med naturen.

Vi kan stole på Marias forbønn, hun som ga oss Jesus, hun som ble Guds mor, for Jesus var én eneste person både Gud og menneske, ikke to personer. Gjennom sin unike relasjon med Jesus, viser Maria ham frem for oss idet hun sier: «Det han sier dere, skal dere gjøre». Fordi han er Immanuel, Gud med oss, Gud blant oss, Gud nær oss. Han viser oss en ny måte å leve med fred, en måte som kunngjør en ny verden som kommer.